Kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm 

Các sản phẩm của Xưởng Gốm Việt đều được kiểm định sản xuất với các chỉ số an toàn với sức khoẻ con người ,

Xem file pdf  Tự công bố chất lượng SP 

[/col] [/row] [/section]